pondelok 15. novembra 2021

Novinka: Portál OpenData

Finančná spáva sprístupnila portál otvorených dát. Občania, novinári, či laická verejnosť tak nájdu prehľadne na jednom mieste všetky údaje, ktoré má k dispozícii - 144 datasetov na strojové spracovanie a iné použitie zadarmo.

Portál je dostupný na adrese https://opendata.financnasprava.sk. Na vytvorenie portálovej časti bolo vynaložených 33.915 eura vrátane DPH. Cieľom bolo vybudovať špecializovaný portál na prezentáciu otvorených dát finančnej správy, ktorý bude dostupný odbornej aj laickej verejnosti prostredníctvom internetu. Celkovo OpenData portál obsahuje až 144 datasetov v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií: Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra. Z prehľadných grafov sa ľudia budú môcť dozvedieť, ako sa darí finančnej správe vyberať dane a clo, získajú jednoduchý prehľad o nedoplatkoch či exekúciách, ale aj o daňových kontrolách. 

Na domovskej stránke sa nachádzajú prehľadné odkazy na jednotlivé témy. Údaje z portálu sú k dispozícii pre kohokoľvek zadarmo a používatelia si ich vedia stiahnuť vo viacerých formátoch- PDF,CSV, XLS. Finančná správa v najbližších mesiacoch plánuje zverejniť ďalšie datasety, cieľom je tiež dopĺňať historické dáta a rozvíjať API rozhranie portálu, ktoré bude poskytovať dáta z informačných zoznamov portálu finančnej správy.