utorok 22. februára 2022

5G: Pomôže oživiť trh so smartfónmi?


Vo väčšine krajín už prebieha modernizácia existujúcej mobilnej infraštruktúry. Zatiaľčo poskytovateľom telekomunikačných služieb otvára 5G priestor pre navýšenie cien, výrobcovia smartfónov očakávajú, že povzbudí zákazníkov, aby vymenili svoje súčasné zariadenia za nové. Používatelia sa však svojich smartfónov vzdávajú o niečo neskôr ako v minulosti. Analytici Euler Hermes odhadujú, že priemerný cyklus výmeny v Severnej Amerike je teraz 24 mesiacov a Európe 40 mesiacov, čo je o 30 % resp. 24 % viac ako v roku 2016. Do roku 2025 by takéto životné cykly mohli viesť k 11-percentnému poklesu lokálnych dodávok, čo zníži tržby o 16 miliárd dolárov ročne. 

Čína je najpokročilejšia krajina sveta v masovej akceptácii 5G siete a aj keď ľudia 5G vítajú, vysielajú zmiešané signály. Viac ako 30% všetkých užívateľov smartfónov, resp. 450 miliónov ľudí, plánovalo koncom roka 2021 začať využívať 5G. Poskytovateľom mobilných služieb to pomohlo zvýšiť ich priemerný príjem na používateľa, ktorý generujú od svojich zákazníkov. Čínski spotrebitelia sa však neponáhľali vymeniť svoje súčasné mobily za zariadenia pripravené na 5G. Hoci 5G zariadenia predstavovali 75% smartfónov predaných v Číne v roku 2021, celkové dodávky sa v medziročnom porovnaní prakticky nezmenili (+0,3 %) a hlboko zaostávajú za najvyššími úrovňami pred pandémiou (-11 % voči 2019 a -30 % voči 2016). „Príklad Číny, ktorá je domovom približne 70 % všetkých používateľov 5G na celom svete, je o to znepokojivejší, že predaje sklamali aj na ďalších popredných 5G trhoch v Južnej Kórei a na Taiwane. Lokálne dodávky smartfónov sú od roku 2019 v podstate ploché, napriek vynikajúcemu pokrytiu 5G“, dodal Peter Mucina.

Používatelia si svoje smartfóny nechávajú dlhší čas aj v západnej Európe a USA. Do roku 2025 by dlhšie životné cykly mohli viesť k poklesu lokálnych dodávok o 11%, čím by firmy prišli o tržby vo výške 16 miliárd dolárov ročne. Podobne ako ďalšie segmenty odvetvia spotrebnej elektroniky, napr. televízory, počítače alebo tablety, sa aj smartfóny vo vyspelých ekonomikách dostali nad úroveň 100 percentnej penetrácie. Krátke výmenné cykly smartfónov pomohli tomu, aby sa stali najväčším segmentom spotrebnej elektroniky. Používatelia zvyčajne vymieňajú svoje zariadenia v priemere každé dva roky. Na porovnanie - v priemere sa počítače obnovujú približne každých šesť rokov a televízory každých desať rokov. „Z porovnania objemov reálnych ročných predajov smartfónov sme zistili, že cykly výmeny sa v minulých rokoch výrazne predĺžili. V porovnaní s rokom 2016 je dnes cyklus výmeny smartfónov v Európe dlhší o 8 mesiacov, v Severnej Amerike o 6 mesiacov a celkovo v globále je to až o 24 mesiacov viac. Ak budeme na západných trhoch so smartfónmi predpokladať podobný vývoj, akým prešiel ázijsko-pacifický región, mohli by sa výmenné cykly inteligentných telefónov v nasledujúcich rokoch aj naďalej predlžovať“, dopĺňa Peter Mucina.

Predovšetkým v Európe tlačia regulačné opatrenia výrobcov do zvýšenia opraviteľnosti zariadení, ktoré prinášajú na trhy. V čase, kedy predaj smartfónov z druhej ruky dosahuje približne 20 % dodávok nových smartfónov, sa javí predpoklad dlhších výmenných cyklov ako realistický a v súlade s podobným vývojom v iných presýtených oblastiach spotrebnej elektroniky (televízory alebo počítače). Podľa scenára, v ktorom budú výmenné cykly pokračovať vo svojom predošlom trende a do roku 2025 dosiahnu celosvetovo 72 mesiacov, by globálne dodávky klesli o 8 % a zmazali by ročné tržby v celkovej výške 36 miliárd dolárov. Konkrétne pre Európu a Severnú Ameriku by výmenné cykly mohli dosiahnuť 48 a 30 mesiacov. Vzhľadom na vyspelosť odvetvia výrobcom smartfónov zostane iba možnosť adaptovať sa na aktuálnu situáciu. V tejto súvislosti sa ako najdôležitejšie javia štyri hlavné trendy: konsolidácia celého odvetvia, inovácie, diverzifikácia podnikania a rastúci dôraz na cirkulárnu výrobu. Konsolidácia odvetvie zrýchli, pretože nižšie predaje spôsobia medzi výrobcami konkurenčné boje o podiely na trhu. Inovácie umožnia vynaliezavým spoločnostiam zvyšovať ceny, a tým zmierňovať prepady v predajoch. Významní hráči ako Apple alebo Samsung už na trh uviedli drahšie zariadenia s pokročilejšími funkciami, ktoré im umožnili navýšenie priemerných predajných cien.

Pre spoločnosti zamerané na obchod so smartfónmi bude životne dôležitá diverzifikácia. Týka sa to predovšetkým pôvodných dizajnových výrobcov a spoločností poskytujúcich služby v oblasti elektroniky, u ktorým dominantné značky smartfónov (ako napríklad Apple) outsourcujú montáž svojich zariadení. Ambícia spoločnosti Foxconn, najväčšieho zmluvného výrobcu spotrebnej elektroniky na svete, diverzifikovať sa do automobilového sektora, je toho jasným signálom. Výrobcovia originálneho dizajnu sa tiež budú snažiť využiť príležitosti trhu s použitými alebo náhradnými zariadeniami, zvyčajne predajom použitých zariadení vo svojej vlastnej predajnej sieti. Za predpokladu, že smartfóny z druhej ruky sa dnes predávajú za polovicu priemernej predajnej ceny nového zariadenia, analytici Euler Hermes odhadujú, že trh s použitými zariadeniami vygeneroval v roku 2021 tržby vo výške 41 miliárd dolárov.