pondelok 21. februára 2022

Aktuálne: Cestovanie na Ukrajinu

Plánujete cestovať na Ukrajinu? Cestovné poistenie vám nemusí platiť. Vzhľadom na  pravdepodobné zhoršenie bezpečnostnej situácie na Ukrajine Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ani neodporúča cestovať na Ukrajinu bez ohľadu na účel cesty.

Poisťovňa Uniqa informuje, že ak by došlo k extrémnym situáciám, možnosti poskytovania asistenčnej služby so zabezpečením repatriácie a poskytovaním zdravotnej starostlivosti budú veľmi obmedzené. Cestovné poistenie nie je platné už dlhší čas ani na územiach Ukrajiny, ktoré sú dlhodobo mimo kontroly vlády a kde je vyhlásený zákaz vstupu. Poisťovňa Generali odporúča, ak sa klient nachádzal na Ukrajine už počas vyhlásenia za rizikovú krajinu, aby sa najneskôr do 14 dní vrátil späť. Rovnako to platí aj v poisťovni Allianz. Ak však v tejto krajine vznikne poistná udalosť, ktorá nesúvisí s vojnovým konfliktom, napríklad klient si zlomí nohu, alebo ochorie a potrebuje ošetrenie, tieto škody sú v plnom rozsahu cestovným poistením kryté.

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia v poisťovni Kooperativa obsahujú obmedzenia týkajúce sa terorizmu, vojnových konfliktov, sabotáží, štrajkov, či vnútorných konfliktov / nepokojov. Ak klient vycestuje na územie, ktoré je napr. vo vojnovom stave, resp. bolo oficiálne vyhlásené za nebezpečné, vzťahuje sa v prípade poistnej udalosti na neho táto výluka. V prípade krajín, do ktorých ministerstvo vydalo odporúčanie necestovať, cestovné poistenie štandardne nie je platné ani v ČSOB. Avšak pokiaľ sa poistení vydali na cestu ešte pred týmto odporúčaním, tak sú samozrejme riadne krytí z cestovného poistenia.