piatok 25. februára 2022

On-line: Skôr, než vycestuješ

Prírodné katastrofy, priemyselné havárie, epidémie, spoločenské krízy, zločin, terorizmus či ozbrojené konflikty - s tým všetkým sa môžu stretnúť slovenskí občania pri svojich cestách do zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ponúka slovenským občanom bezplatnú službu Registrácia pred cestou do zahraničia. Cieľom je poskytnúť registrovaným občanom dôležité informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom.

Registrácia je dobrovoľná. Službu je možné aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného e-Formulára, ktorý vyžaduje zadanie nasledovných údajov:
• Registrujúca osoba
• Spolucestujúci
• Cestovný plán – cieľová krajina, tranzitné krajiny
• Kontaktná osoba v Slovenskej republike pre prípad núdzového kontaktovania

Ak cestujete spolu viacerí, stačí, ak sa zaregistruje jedna osoba zo skupiny, ktorá vyplní údaje o cestovnom pláne a počte spolucestujúcich. Možnosťou je však aj uviesť mená a kontaktné údaje všetkých spolucestujúcich. Odporúča sa tiež uvádzať tranzitné krajiny počas cesty a čo najpresnejšie miesta pobytu (mestá, hotely) kvôli lokalizácii v prípade núdze. Pri registrácii je vhodné uviesť blízku kontaktnú osobu v Slovenskej republike, ktorá s registrujúcou osobou necestuje, ale je s registrujúcou osobou v príbuzenskom alebo inom blízkom vzťahu.

Ak si v registrácii zvolíte možnosť poskytovania dôležitých informácií o aktuálnej situácii v krajinách cestovného plánu prostredníctvom emailu, budete informovaní o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách pobytu. Na základe údajov z registračného formulára môžu zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť rýchlu pomoc cestujúcim v núdzi.

Po úspešnej registrácii obdržíte na zadanú mailovú adresu registračný kód, ktorým môžete zmeniť údaje registrácie alebo zrušiť registráciu. Osobné údaje budú automaticky zmazané po 30 dňoch odo dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia.