streda 23. februára 2022

Aktuálne: Nové ceny na poštách

Od 1. marca 2022 upravuje na Slovensku ceny Slovenská pošta, a to tak pre vnútroštátny ako aj medzinárodný poštový styk. Zvýhodní pritom elektronický podaj zásielok, ktorý urýchľuje vybavenie zákazníkov na pošte a uľahčuje spracovanie zásielok. Ten bude napríklad pri balíkoch zasielaných v rámci Slovenska lacnejší o 0,50 eura než klasický "papierový" podaj. 

Pri najpoužívanejšej službe v rámci Slovenska – list druhej triedy do 50 gramov – sa cena zvýšila o 0,10 eura, pričom pre pohľadnice ostáva cena zachovaná na pôvodnej úrovni. Druhou najpočetnejšou listovou službou sú štandardné doporučené listy, kde sa cena pre zákazníka nemení, ak namiesto "papierového" podaja využije elektronický podaj. Pri "papierovom" podaji s vyplneným podacím lístkom sa cena zvýšila o 30 centov. Ceny poštových poukazov najčastejšie využívaných kategórií sa zvyšujú o 20 centov. Cena často využívaných služieb pri balíkoch – poistenie a dobierka – sa nemení. Rovnako sa nemenia ani podmienky za zásielky pre nevidomých, tieto sú naďalej poskytované bezplatne.

Aj pri poštových službách v medzinárodnom poštovom styku Slovenská pošta výraznejšie cenovo zvýhodnila zásielky podávané elektronicky. Ceny za posielanie obyčajných listov či pohľadníc sa zvyšujú o 0,20 eura – 0,30 eura. Za balíky do Českej republiky od marca zákazníci zaplatia menej a pri elektronickom podaji zásielky menej až o 11 %.