utorok 22. februára 2022

EU: Sťažnosť voči Číne

Európska únia podala sťažnosť v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti Číne za to, že bráni spoločnostiam z Európskej únie domáhať sa na zahraničných súdoch ochrany ich patentov a možnosti využívať ich. EÚ tento problém nastolila na viacerých rokovaniach s Čínou v snahe nájsť riešenie, no bez výsledku. Keďže konanie Číny je podľa názoru EÚ v rozpore s Dohodou WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS), EÚ požiadala v rámci WTO o konzultácie. Konzultácie zamerané na urovnanie sporu sú prvým krokom mechanizmu WTO na urovnávanie sporov. Ak do 60 dní nepovedú k uspokojivému riešeniu, EÚ môže požiadať WTO o vytvorenie poroty, ktorá v danej veci rozhodne.

Čína zásadným spôsobom obmedzuje spoločnosti z EÚ, ktoré sú držiteľmi práv ku kľúčovým technológiám (napr. technológiám 3G, 4G a 5G), pri ochrane týchto práv v situáciách, kedy sa ich patenty používajú nezákonne alebo bez primeranej kompenzácie, napríklad zo strany čínskych výrobcov mobilných telefónov. Majitelia patentov, ktorí sa obrátia na súd mimo Číny, čelia v Číne často značným finančným postihom. Vyvíja sa tak na nich tlak, aby súhlasili s licenčnými poplatkami pod úrovňou trhových sadzieb. Táto čínska politika je mimoriadne škodlivá pre inovácie a rast v Európe, keďže európske technologické spoločnosti de facto nemajú možnosť uplatňovať a presadzovať práva, ktoré im poskytujú technologickú výhodu.

Od augusta 2020 čínske súdy vydávajú rozhodnutia známe ako súdne príkazy zamedzujúce žalobe (anti-suit injunctions). Ich cieľom je vyvinúť tlak na európske spoločnosti s patentmi v oblasti špičkových technológií a brániť im, aby svoje technológie legitímne chránili. Čínske súdy zároveň hrozia vysokými pokutami, ktoré majú európske spoločnosti odrádzať od žalôb na zahraničných súdoch. Európske technologické spoločnosti sa tak dostali do značnej nevýhody, keď chcú hájiť svoje práva. Čínski výrobcovia žiadajú o vydávanie týchto súdnych príkazov proti žalobe, aby mohli využívať lacnejší, či dokonca bezplatný prístup k európskym technológiám.