streda 23. februára 2022

Private equity: Index klesá, aktivita a ceny sa stabilizujú

Stredoeurópsky index Private Equity Confidence síce oproti predchádzajúcemu prieskumu klesol, ale stále sa nachádza nad 10-ročným priemerom. Dôvera v ekonomiku zostáva pomerne vysoká – 58 % respondentov očakáva, že ekonomické podmienky budú rovnaké (41 %) alebo sa zlepšia (17 %). Okrem toho, 61 % opýtaných predpokladá, že sa v prvej polovici roka 2022 zamerajú na nové investície. Tradičný prieskum dôvery na trhu private equity sleduje meniace sa nálady stredoeurópskej investičnej komunity každých šesť mesiacov.
 

Objem transakcií a tiež transakčné hodnoty sa môžu stabilizovať – 57 % ľudí zapojených do prieskumu Private Equity Confidence Survey Central Europe (38. vydanie, Deloitte Central Europe, december 2021) očakáva, že objem transakcií sa nezmení, a nárast očakáva 39 % respondentov. Viac ako 60 % opýtaných si myslí, že úroveň aktivity bude pokračovať, 30 % predpokladá jej zvýšenie a len 9 % respondentov očakáva pokles aktivity. Čo sa týka transakčných hodnôt, 43 % opýtaných má pocit, že ceny sa v druhej polovici roka 2021 zvýšili, 46 % očakáva, že ceny zostanú v prvej polovici roka 2022 rovnaké. Len 22 % respondentov sa domnieva, že ceny v roku 2022 porastú, a 20 % očakáva, že ceny v prvej polovici roka 2022 klesnú.

Čoraz viac spoločností zahŕňa do svojho rozhodovania faktory spoločenskej zodpovednosti, životného prostredia a zodpovedného riadenia (Environmental, Social, Governance – ESG), pričom veľká väčšina (85 %) považuje ESG za príležitosť na budovanie hodnôt a zmierňovanie rizík.