utorok 22. februára 2022

Aktuálne: Mobilná čerpacia stanica na vodík

Prvá mobilná čerpacia stanica na vodík na Slovensku bola sprístupnená v areáli spoločnosti Arriva v Trnave. Ide o prvú aktivitu, ktorá má verejnosti priblížiť vodík ako energonosič budúcnosti. Zároveň Trnavský samosprávny kraj získal dočasne do užívania aj vodíkové auto, aby mohol verejnosti v tomto kraji priblížiť tento druh bezemisnej dopravy. 

Záujemcovia v ostatných krajoch budú mať možnosť vidieť naživo vodíkové automobily v rámci projektu Žiť energiou. Aktivity organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.

Slovensko minulý rok v lete prijalo Národnú vodíkovú stratégiu. V súčasnosti sa dokončuje Akčný plán do medzirezortného pripomienkového konania. Práve v ňom budú definované konkrétne opatrenia na podporu realizácie vodíkových technológii v podmienkach Slovenska. Dôraz bude kladený na celý životný cyklus vodíka od jeho výroby cez prepravu a skladovanie až po využitie v rôznych odvetviach slovenského priemyslu.