utorok 24. mája 2022

Aktuálne: Potvrdenie o ukončení tehotenstva

Slovenské matky, ktoré poberajú tehotenské, majú o jednu byrokratickú starosť menej. Sociálna poisťovňa od 23. mája 2022 zrušila povinnosť predložiť doklad o ukončení tehotenstva, ak bolo ukončené pôrodom. V týchto prípadoch ukončenie tehotenstva už nemusia potvrdzovať ani príslušné zdravotnícke zariadenia.

Povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie tehotenstva zostáva naďalej  pre poistenky:
  • ktorých tehotenstvo bolo ukončené inak ako pôrodom,
  • ktoré sú cudzinkami
  • ktorých dieťa sa narodilo v cudzine, t. j. bezprostredne po pôrode ešte nie je zapísané v matrike na území SR.
V období január až apríl 2022 vyplatila poisťovňa priemerne mesačne takmer 20 tisíc dávok tehotenské vo výške 200 eur (konkrétne: dávku dostalo mesačne 19.559 mamičiek v priemernej výške 199,65 eura).

Slovenskí rodičia už nemusia žiadať ani o vyplatenie Príspevku pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkovné) a Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa môžu uskutočniť elektronicky alebo osobne aj priamo v pôrodnici.