piatok 27. mája 2022

Patch management: Výrazné zaostávanie

Iba 38 % lokálnych IT poskytovateľov v Čechách a na Slovensku podľa aktuálneho prieskumu ZEBRA SYSTEMS využíva u svojich zákazníkov automatizovaný patch management – čo je výrazne menej než inde vo svete. Táto skutočnosť predstavuje pre českých a slovenských IT správcov výzvu a zároveň významnú príležitosť na zníženie prácnosti záplatovania a zvýšenie úrovne zabezpečenia zákazníckych IT infraštruktúr pomocou dostupných moderných MSP nástrojov.

Kľúčové aktuálne výzvy v oblasti záplatovania:
  • Oproti 38 % českých a slovenských IT poskytovateľov, ktorí už automatizovali činnosti patch managementu, v globálnej štúdii spoločnosti N-able tieto činnosti uviedlo 68 % respondentov.
  • Podľa inej globálnej štúdie spoločnosti Acronis automatizovalo patch management dokonca 70 % IT poskytovateľov, avšak tí nevyužívajú ich plnú funkčnosť – napríklad len málo z nich dodržiava maximálne odporúčaných 72 hodín od vydania po inštaláciu záplaty.
  • 46 % lokálnych IT správcov necháva aktualizácie na používateľoch.
  • Útoky na neaktualizované systémy patrili medzi tri najčastejšie incidenty, ktoré v poslednom roku riešili českí a slovenskí IT poskytovatelia.