pondelok 23. mája 2022

Novinka: Elektronické informačné karty

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ na Slovensku povinný informovať prostredníctvom informačnej karty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe cudzinca do zamestnania a o skončení jeho zamestnania, a to v lehote siedmych pracovných dní. Príslušnému úradu, podľa miesta výkonu zamestnania, zamestnávateľ môže podať informačnú kartu poštou alebo osobne a od mája 2022 už aj elektronicky. 

Elektronické služby zasielania informačných kariet sú dostupné na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. Zamestnávatelia si tu môžu vyhľadať príslušnú službu podľa kľúčových slov, alebo nájdu priame odkazy na webstránke ministerstva práce, kde sú uverejnené aj manuály na vypĺňanie informačných kariet. Na zasielanie formulára je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID) a tiež podpísanie informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom. Úrad práce už nebude potvrdzovať zaslané formuláre, ale bude zasielať potvrdenie o prijatí informačnej karty do elektronickej schránky zamestnávateľa.

Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum. Od 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce. Cieľom je skrátiť procesy zamestnávania vo vybraných nedostatkových profesiách. V súlade s týmto cieľom je aj uľahčenie nahlasovania alebo odhlasovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej komunikácie s úradom.