piatok 27. mája 2022

Homer office: Slováci obľubujú

Štvrtina Slovákov (25 %) by zmenila prácu, ak by prišli o možnosť práce z domu a podľa prieskumu agentúry Focus pre Microsoft (1.071 duševne pracujúcich zamestnancov, prelom rokov 2021/2022) až 81 % respondentov by bolo dokonca ochotných pracovať na diaľku aj pre spoločnosť sídliacu mimo ich mesta, ak by bolo potrebné chodiť do práce osobne iba raz mesačne. 

Viac než dve tretiny zamestnancov, ktorí vykonávajú nemanuálny typ práce, pracovalo počas pandémie z domu (68 %), pričom pred pandémiou to bolo iba 20 %. Viac ako polovica (57 %) zo zamestnancov, ktorí fungovali v práci na diaľku, uprednostňuje po skončení pandémie prácu v kancelárii, ale iba štyri dni v týždni. Zvyšných 43 % zamestnancov, ktorí pracovali z domu, by zasa chceli pracovať z domu až tri dni v týždni.  Rovnako zamestnávatelia aj zamestnanci považujú za najväčšie negatívum práce z domu stratu sociálneho kontaktu. Na absenciu neformálnych stretnutí a rozhovorov v pracovnom kolektíve si sťažovali dve pätiny (39 %) zamestnancov, ktorí pracovali z domu.

Microsoft v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov v samostatnej ankete nadväzujúcej na prieskum zisťoval medzi zamestnancami možnosť pracovnej flexibility. Do ankety medzi zamestnávateľmi sa zapojilo 37 firiem z celého Slovenska. Spomedzi nich až 61 % oslovených skonštatovalo, že hybridný spôsob práce sa im osvedčil a plánujú ho ponechať naďalej. Firmy sa adaptovali na nový spôsob práce počas niekoľkých dní (74 %). Za najväčšie výhody považujú najmä spokojnejších zamestnancov (81 %) a v druhom rade zvýšenie produktivity a efektivity pracovných činností (32 %). Žiadne výhody v tomto novom svete práce nenašlo iba 13 % firiem.