štvrtok 26. mája 2022

EU: Ochrana dopravy

Európska komisia prijala pohotovostný plán pre dopravu s cieľom posilniť odolnosť dopravy Európskej únie v čase krízy. Navrhuje súbor 10 opatrení na usmernenie EÚ a jej členských štátov pri zavádzaní núdzových opatrení reakcie na krízu. Okrem iného zdôrazňuje význam zabezpečenia minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich, budovania odolnosti voči kybernetickým útokom a testovania odolnosti.

Zdôrazňuje sa aj význam zásad zelených jazdných pruhov, ktoré zabezpečujú, aby pozemná nákladná doprava mohla prekračovať hranice za menej ako 15 minút, a posilňuje úloha siete kontaktných miest vo vnútroštátnych dopravných orgánoch. Obe sa ukázali ako kľúčové počas pandémie COVID-19, ako aj v priebehu súčasnej krízy spôsobenej ruskou agresiou voči Ukrajine.

Konkrétne opatrenia:
  • prispôsobenie právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy krízovým situáciám;
  • zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy;
  • zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí;
  • riadenie tokov utečencov a repatriácia uviaznutých cestujúcich a pracovníkov v doprave;
  • zabezpečenie minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich;
  • spoločné využívanie dopravných informácií;
  • posilnenie koordinácie dopravnej politiky;
  • posilnenie kybernetickej bezpečnosti;
  • testovanie nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy;
  • spolupráca s medzinárodnými partnermi.
Jedným z kľúčových ponaučení z pandémie je význam koordinácie opatrení reakcie na krízu, napríklad s cieľom zabrániť situáciám, kedy nákladné automobily, ich vodiči a základný tovar uviaznu na hraniciach, ako sa to stalo počas prvých dní pandémie. Pohotovostným plánom pre dopravu sa zavádzajú hlavné zásady, ktoré zabezpečujú, aby boli opatrenia reakcie na krízu primerané, transparentné, nediskriminačné a v súlade so zmluvami EÚ, ako aj schopné zabezpečiť, aby jednotný trh naďalej fungoval tak, ako by mal. Komisia bude podporovať členské štáty a riadiť proces budovania pripravenosti na krízy v spolupráci s agentúrami EÚ, a to koordináciou siete národných dopravných kontaktných miest a udržiavaním pravidelných diskusií s medzinárodnými partnermi a zainteresovanými stranami. Bude tiež koordinovať sieť kontaktných miest pre koridory solidarity a platformu na vytváranie kontaktov pre koridory solidarity.