utorok 24. mája 2022

Zálohovanie: A čo ďalej?

Aj keď viac než 90 % administrátorov zálohuje u svojich zákazníkov minimálne raz denne, až 46 % z nich tieto zálohy testuje iba raz ročne, alebo netestuje vôbec. A iba 27 % IT správcov testuje obnovu dát zo zálohy aspoň raz mesačne, hoci väčšina z nich registruje viac kybernetických útokov než pred rokom. 

Kybernetické útoky sú však iba jednou z príčin možnej straty dát. Najčastejším dôvodom je stále ľudská chyba alebo zlyhanie systémov a niektorí používatelia sa musia vyrovnať aj so stratou či krádežou zariadení. Vo všetkých prípadoch je kľúčová čo najrýchlejšia obnova dát, aby bol výpadok prevádzky čo najkratší.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu Acronis (apríl 2022 medzi predajcami v Českej republike, Slovenskej republiky a juhovýchodnej Európe):
  • 62 % administrátorov uviedlo, že najčastejším dôvodom straty dát je ľudská chyba, 54 % uviedlo zlyhanie systému a 44 % kybernetický útok. Iba 8 % prišlo o svoje dáta krádežou či stratením zariadenia.
  • 18 % registruje výrazný nárast počtu kybernetických útokov, 55 % mierny nárast a 26 % vidí rovnakú úroveň ako pred rokom.
  • 5 % IT administrátorov testuje obnovu zo zálohy aspoň raz týždenne, 22 % raz mesačne, 27 % štvrťročne a 27 % raz ročne. Vôbec netestuje 19 % správcov.
  • Aspoň raz denne zálohuje 92 % IT správcov.