utorok 7. júna 2022

Bankroty: Opäť rastú

V máji 2022 zbankrotovalo na Slovensku podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau  (CRIF SK) 935 občanov. V medziročnom porovnaní s májom 2021 s počtom 596 osobných bankrotov to predstavuje nárast o 56,88 percenta. A pri porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v apríli 2022 zbankrotovalo 748 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo o rovných 25 percent viac. 

„Opäť vzrástol aj počet osobných bankrotov ľudí bez vlastného domova – v máji ich bolo 132, čo predstavuje až 14,30 percenta z celkového počtu vyhlásených konkurzov. Medzi nimi boli 2 manželské páry (pričom celkovo zbankrotovalo 25 manželských párov), identifikovali sme 2 príbuzenské väzby a 8 osôb malo uvedenú virtuálnu adresu. Ešte nikdy sme nezaznamenali taký malý rozdiel medzi počtom bankrotov mužov a žien bez vlastného domova – mužov bolo 75 a žien 57,“ upresnila Ing. Jana Marková. Zároveň žiadnemu dlžníkovi nebolo zrušené oddlženie pre nepoctivý zámer a ani do registra diskvalifikácií nepribudol žiadny dlžník.

Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2022 bolo vyhlásených 62.054 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky. V prvých piatich mesiacoch tohto roka bolo vyhlásených 3.992 osobných bankrotov.