piatok 10. júna 2022

EU: Nulové emisie pre vozidlá

Európsky parlament podporil revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030. Na plenárnom zasadnutí poslanci schválili uznesenie k navrhovaným pravidlám na revíziu emisných noriem CO2 a sú pripravení začať rokovania s členskými štátmi Európskej únie.

V prijatom texte uznesenia poslanci podporili návrh Európskej komisie na dosiahnutie cestnej mobility s nulovými emisiami do roku 2035 (cieľ pre celý vozový park EÚ znížiť emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o 100 % v porovnaní s rokom 2021). Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 % pre osobné automobily a 50 % pre dodávky.

Európska komisia predložila 14. júla 2021 v rámci balíka Fit for 55 legislatívny návrh na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Cieľom návrhu je prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, priniesť občanom výhody prostredníctvom širšieho zavádzania vozidiel s nulovými emisiami (lepšia kvalita ovzdušia, úspory energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla), ako aj stimulovať inovácie v oblasti technológií s nulovými emisiami.