utorok 7. júna 2022

Výzva: Pre autobusovú dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre tzv. segment BUS, čiže pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej aj príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby, alebo ju nestihli včas podať. Podnikatelia môžu posielať žiadosti do piatka 17. júna 2022.

Výzva je podľa ministerstva dopravy určená pre tých prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %. Pokles tržieb sa porovnáva s rovnakými mesiacmi v roku 2019. 

Primárne je výzva určná pre žiadateľov, ktorí podali žiadosť o finančný príspevok nesprávne a bola im v zmysle stanovených podmienok schémy minimálnej pomoci zamietnutá. Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200.000 eur. Podrobné informácie o tejto schéme pomoci sú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva dopravy.