štvrtok 9. júna 2022

EU: Jedna nabíjačka

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie prijali návrh Európskej komisie o spoločnom riešení nabíjania zo septembra 2021. Od roku 2024 tak musia byť všetky nové mobilné telefóny, tablety, digitálne fotoaparáty, ručné herné konzoly, slúchadlá alebo slúchadlá s mikrofónom, prenosné reproduktory, elektronické čítačky, klávesnice, myši, mobilné navigačné systémy a slúchadlá do uší vybavené nabíjacím portom typu USB-C. V prípade notebookov treba zmeny vykonať do roku 2026.

Tieto nové, dlho očakávané pravidlá majú prispieť k úspore zdrojov aj emisií CO2 a zároveň umožnia technologickú inováciu. Dohoda, ktorú dosiahli spoluzákonodarcovia, potvrdzuje a rozširuje návrh komisie:
• Nabíjacie porty a technológia rýchlonabíjania sa budú harmonizovať: štandardným nabíjacím portom bude USB-C, ktorý spotrebiteľom umožní nabíjať zariadenia tou istou nabíjačkou USB-C bez ohľadu na značku zariadenia. Harmonizácia technológie rýchlonabíjania zároveň pomôže zabrániť tomu, aby rôzni výrobcovia neoprávnene obmedzovali rýchlosť nabíjania, a pomôže zabezpečiť, aby bola rýchlosť nabíjania rovnaká pri používaní akejkoľvek kompatibilnej nabíjačky na zariadenie. Tieto pravidlá sa teraz budú vzťahovať na celý sortiment spomenutých elektronických zariadení. Je možné, že po pravidelnom posúdení jednotného trhu komisiou budú v budúcnosti do zoznamu pridané aj ďalšie zariadenia.
• Predaj nabíjačky sa oddelí od predaja elektronického zariadenia: spotrebitelia si budú môcť kúpiť nové elektronické zariadenie bez novej nabíjačky. Tým sa obmedzí počet nedobrovoľne zakúpených či nepoužívaných nabíjačiek. Priebežne sa budú posudzovať dosiahnuté výsledky a možné rozšírenie tohto opatrenia aj na kábel.
• Zabezpečí sa lepšia informovanosť spotrebiteľov: výrobcovia budú musieť poskytnúť relevantné informácie o účinnosti nabíjania vrátane informácií, koľko energie si zariadenie vyžaduje a či podporuje rýchle nabíjanie. Spotrebitelia tak ľahšie zistia, či ich existujúce nabíjačky spĺňajú požiadavky nového zariadenia, alebo im to pomôže pri výbere kompatibilnej nabíjačky.
• Vytýči sa ďalší postup harmonizácie riešení bezdrôtového nabíjania: vzhľadom na to, že technológia sa vyvíja rýchlo a treba obmedziť možnosť budúceho rozdrobenia trhu, komisia posúdi rôzne dostupné technológie so zreteľom na ich možnú budúcu harmonizáciu a požiada európske normalizačné organizácie, aby vhodné riešenie premietli do harmonizovanej normy.

V roku 2020 bolo v EÚ predaných približne 420 miliónov mobilných telefónov a iných prenosných elektronických zariadení. Viac ako tretina spotrebiteľov však uvádza, že sa stretáva s problémom nezlučiteľnosti nabíjačiek dostupných na trhu, pričom ročne sa minie približne 2,4 miliardy eur na ďalšie samostatné nabíjačky. Vyhodené a nepoužité nabíjačky zároveň každoročne predstavujú približne 11.000 ton elektronického odpadu.