utorok 7. júna 2022

EU: Sú elektrické autá naozaj ekologickejšie?

V roku 2019 doprava zodpovedala už za štvrtinu všetkých emisií oxidu uhličitého v Európskej únii, pričom podľa Európskej environmentálnej agentúry sa na týchto emisiách podieľala cestná doprava 71,7 %. Ako súčasť úsilia o zníženie emisií CO2 a dosiahnutia cieľa, aby Európa dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050 v súlade s plánom Európskej zelenej dohody, je potrebné do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy o 90 % v provnaní s úrovňami z roku 1990.

Doprava je však jediným sektorom, v ktorom sa emisie skleníkových plynov počas troch posledných dekád zvýšili, a to o 33,5 % v období 1990 až 2019. Výrazné zníženie emisií CO2 z dopravy nebude jednoduché aj preto, že tempo znižovania emisií sa spomalilo. Podľa súčasných prognóz sa emisie z dopravy do roku 2050 znížia len o 22 %, čo je stále ďaleko od stanovených ambícií. Osobná cestná doprava tvorí až pätinu celkových emisií v EÚ, emisie CO2 z osobnej dopravy sa významne líšia od zvoleného spôsobu dopravy. Osobné autá sa zaraďujú medzi najväčších emitentov CO2, na celkových emisiách vytvorených v doprave sa podieľajú až 60,6 %. Vzhľadom na priemerný počet pasažierov v jednom aute, ktorý v roku 2018 tvoril 1,6 osoby, môžu napomôcť k zníženiu emisií aj aleternatívne spôsoby, akými sú zdieľanie áut, využívanie verejnej dopravy, doprava bicyklom alebo chôdza.

Snahy obmedziť emisie CO2 sa vydávajú dvomi cestami: jednou je zvyšovanie účinnosti spaľovacích motorov a druhou prechod na iné palivá a pohony. V roku 2019 väčšina cestnej dopravy (66,7 %) v EÚ využívala naftu ako palivo, benzín ako palivo tvoril štvrtinu (24,55 %). Využívanie elektrických áut rastie, v roku 2020 tvorili elektrické osobné autá už 11 % všetkých registrácií. Predaj elektrických vozidiel (elektrické vozidlá na batérie a plug-in hybridné elektrické vozidlá) od roku 2017 prudko vzrástol a strojnásobil sa v roku 2020, kedy začali platiť súčasné ciele týkajúce sa emisií CO2. Elektrické dodávky tvorili v roku 2020 2,3 % podielu na trhu nových registrovaných dodávok.

V debate o ekologickejšej doprave však nesmieme zabúdať na otázku, koľko skleníkových plynov vypustí automobil nielen počas premávky, alebo nakoľko znečisťuje životné prostredie jeho výroba a likvidácia. Faktom zostáva, že výroba a likvidácia elektrických áut zaťažuje životné prostredie viac, ako je tomu u bežných áut. Úroveň emisií závisí od toho, akým spôsobom je vyrábaná elektrina, na ktorú jazdia. Vzhľadom na energetický mix v Európe sa elektrické vozidlá ukázali byť čistejšie ako autá so spaľovacím motorom na benzín. Ak sa v budúcnosti zvýši podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov, tak by elektromobily mohli byť ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. K tomu môžu tiež prispieť opatrenia EÚ, ktoré by mali zabezpečiť to, aby boli batérie udržateľnejšie.