piatok 10. júna 2022

Novinka: e-Služba dočasného útočiska

Bezplatná elektronická služba na overenie pravosti dokladu o udelení dočasného útočiska, ktorú ministerstvo vnútra spustilo 24. apríla tohto roka, je najnovšie rozšírená o možnosť vytlačiť doklad vo formáte, v akom ho vydáva cudzinecká polícia. Služba je k dispozícii v ukrajinskom, slovenskom a anglickom jazyku.

Štátni príslušníci tretej krajiny s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky (tzv. odídenci), ktorí sa počas tolerovaného pobytu presťahujú napríklad kvôli práci či zmene ubytovania, tak môžu získať doklad s aktuálnymi údajmi o adrese, na ktorej sa zdržiavajú. Aktuálne údaje na doklade o tolerovanom pobyte v súlade s informačným systémom cudzineckej polície sú dôležité napríklad pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní či pracovnej zmluvy.

Postup pri overení pravosti a tlači dokladu:
1. Naskenujte QR kód (uvedený v pravej dolnej časti dokladu);
prípadne zadajte stránku
2. Zadajte identifikátor a rodné číslo cudzinca uvedené na predloženom doklade.
Po vyplnení sa zobrazia údaje z Potvrdenia o udelení/ predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky.
3. Pred tlačou treba zvoliť príkaz „ZOBRAZIŤ V PDF“ a následne vytlačiť.

Odídenci v súčasnosti hlásia zmenu adresy svojho pobytu na obciach a mestách. Cudzineckej polícii to vo významnej miere znižuje objem agendy, samosprávam uľahčuje administratívu napríklad pri príprave sumarizačných formulárov zasielaných na ministerstvo vnútra v súvislosti s príspevkom na ubytovanie.