pondelok 6. júna 2022

Výzva: Kontajnerové stanovište

Hlavné mesto Slovenska Bratislava informuje na sociálnej sieti o spustení novej dotácie na kontajnerové stanovištia. Výška príspevku je pre tento rok 5000 eur. Žiadosti sa budú prijímať do 30. septembra 2022. Dotáciu je možné použiť na: nákup materiálov na vybudovanie kontajnerového stanovišťa, stavebné a konštrukčné práce ako aj na vytvorenie vegetačnej strechy, príp. inej vegetačnej plochy.

Pri podaní žiadosti je potrebné splniť podmienky, dodržať manuál a preukázať vzťah k pozemku, na ktorom sa má kontajnerové stanovište vybudovať, respektíve upraviť. Spoločenstvo vlastníkov bytov musím mať pozemok vo svojom vlastníctve, resp. v nájme od mestskej časti/mesta. O nájom mestského pozemku môžete jednoducho požiadať na webe https://bit.ly/dotacia_na_stanovistia.

Zberné nádoby na odpad tvoria významnú časť verejného priestoru. Ich vzhľad a kvalita ovplyvňujú kvalitu nášho okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto môže byť riešením sústrediť ich na jedno miesto a oddeliť od okolia vytvorením kontajnerového stanovišťa.

Výhody kontajnerových stanovíšť:
prístup majú výhradne obyvateľky a obyvatelia bytového domu,
zabraňujú zhromažďovaniu často nesprávneho odpadu z okolia,
zabraňujú rozfúkaniu odpadu do okolia,
vďaka zelenej streche, či stenám môžu dokonca skrášliť okolie doplnením zelene,
môžete (no nemusíte) pritom využiť jednu z projektových dokumentácií, ktoré sú už pripravené.