streda 29. novembra 2017

eGov Benchmark 2017: Ocenenie pre e-Schránky

Slovensko sa v európskom hodnotení dostalo do skupiny s Francúzskom, Fínskom či Veľkou Britániou. Najlepšie výsledky v eGovernment Benchmark 2017 dosiahlo v hodnotení elektronických služieb štátu pri zakladaní podnikania.  

Európska komisia využila na zhodnotenie digitálnych verejných služieb v 34 krajinách v Európe štyri životné situácie – začiatok podnikania, stratu a hľadanie zamestnania, štúdium a rodinný život (nové životné situácie v rodine). E-Government Benchmark 2017 hodnotil všetky oblasti jedným alebo viacerými referenčnými ukazovateľmi – benchmarkami:
- Orientácia na klienta – dostupnosť, použiteľnosť verejných e-služieb a prívetivosť pre mobilné zariadenia.
- Transparentnosť – proces poskytovania služby, otvorenosť vládnych organizácií, ich služobných procesov a úroveň kontroly svojich osobných dát klientmi.
- Cezhraničná mobilita pre občanov a podnikateľov – dostupnosť služieb pre zahraničných obyvateľov a podnikateľov.
- Kľúčové predpoklady – dostupnosť funkcionalít ako Autentické zdroje a eID (elektronický občiansky preukaz).

V rámci celkovej výkonnosti elektronickej verejnej správy zaradil európsky benchmark Slovensko do kategórie na úrovni 50-75% spolu s krajinami ako Veľká Británia, Francúzsko, Fínsko, ale aj Česko a Poľsko. Európsky priemer výrazne presiahlo v kategórii Key enablers – kľúčové predpoklady, a to najmä zásluhou zavedenia elektronických schránok, ktoré vyniesli Slovensku 100%, teda najvyššie hodnotenie v rebríčku. Tento kľúčový predpoklad eGov vo všetkých službách a životných udalostiach má pritom okrem Slovenska len sedem krajín – Dánsko, Estónsko, Island, Litva, Malta, Holandsko, Švédsko.

V kategórii Orientácia na klienta, teda zhodnotenia, do akej miery sú služby poskytované on-line, či poskytujú občanovi podporu a pomoc a či sú verejné webstránky použiteľné v mobilnom zariadení dosiahlo 72%. Potvrdila sa stále výraznejšia orientácia na občana. Značný pokrok ( +33 bodov) sme dosiahli v kategórii Transparentnosť, ktorá hodnotí proces poskytovania služby, otvorenosť vládnych organizácií, ich služobných procesov a osobných údajov. V hodnotení v roku 2015 bolo pritom v tejto oblasti na poslednej priečke práve Slovensko.

Nepriaznivé hodnotenie dosiahol slovenský eGovernment v časti prístupu cezhraničných používateľov k slovenským službám. Je to spôsobené najmä malou možnosťou využiť cudzie e-ID v slovenských službách. Táto cezhraničná autentifikácia podľa nariadenia o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie bude povinná o rok, v septembri 2018.