utorok 28. novembra 2017

EU: Tretia správa o stave energetickej únie

Transformácia Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť sa v Európskej únii stáva novou realitou. Nanovšia správa o stave energetickej únie opisuje vývoj od uverejnenia druhej správy o stave energetickej únie vo februári 2017 a predstavuje očakávania na nadchádzajúci rok.  

Potvrdilo sa, že energetická transformácia nie je možná bez prispôsobenia infraštruktúry potrebám budúceho energetického systému. Energetická, dopravná a telekomunikačná infraštruktúra sú čoraz viac navzájom previazané. Miestne siete budú mať čoraz väčší význam pre každodenný život európskych občanov, ktorí budú čoraz viac prechádzať na riešenia elektromobility, decentralizovanej výroby energie a riadenia odberu. Dosiahli sa síce značné úspechy, problémy však naďalej pretrvávajú najmä v sektore elektrickej energie. V záujme ich riešenia Európska komisia prijala oznámenie o cieli dosiahnuť prepojenosť elektrizačných sústav na úrovni 15% do roku 2030. Prijala tiež tretí zoznam projektov spoločného záujmu.

Prijaté bolo:
3. správa o stave energetickej únie a príloha 1: aktualizovaný plán energetickej únie; príloha 2: Politické postrehy; príloha 3: Stav príprav národných plánov v oblasti energetiky a klímy; príloha 4: Pokrok v urýchlení inovácií v oblasti čistej energie; Energetická únia v 28 členských štátoch – prehľad Tretí zoznam projektov spoločného záujmu
Oznámenie o infraštruktúre (o plnení cieľa prepojenia elektrizačných sústav na úrovni 15%)
Správa o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti
Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom
Správa o Dohovore primátorov a starostov
Správa Európskej environmentálnej agentúry o trendoch a prognózach
Štúdia o výrobcoch-odberateľoch v sektore bývania