pondelok 27. novembra 2017

fueLCNG: Zemný plyn v doprave

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) spustil projekt vybudovania základnej siete plniacich staníc stlačeného plynu na diaľniciach D1 a D2. Prevádzka sa plánuje na rok 2020. 

Realizáciou fueLCNG na diaľniciach D1 a D2 pribudne 14 nových plniacich staníc CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemný plyn) a 3 nové plniace stanice LNG (Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) určené predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu. Súčasťou projektu je aj výstavba prvého zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu na Slovensku, čím sa vytvoria predpoklady na zásobovanie všetkých segmentov dopravy, vrátane riečnej dopravy LNG.

Projekt fueLCNG podporí Európska komisia prostredníctvom implementačnej agentúry INEA finančným grantom vo výške takmer 15,7 milióna eur. Je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a je podporovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Finančná spoluúčasť SPP na projekte je 15%. Partnerom SPP v tomto projekte je Európske zoskupenie hospodárskych záujmov Danube LNG, ktoré má na starosti študijnú časť a vedeckú publikačnú činnosť.