utorok 28. novembra 2017

On-line: Kalkulačky sociálneho poistenia

Od 1. januára 2018  sa mení výška minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu  sociálnych odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby. Sociálna poisťovňa sprístupnila na webe nové informatívne kalkulačky. 

Nové on-line kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne socpoist.sk v časti Poistné alebo Kalkulačky. Poslúžia na informatívny výpočet poistného na obdobie od 1. januára 2018.

SZČO si v kalkulačke po zadaní príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkového základu dane a zaplateného poistného (na povinné verejné zdravotné poistenie a povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity) môže vypočítať vymeriavací základ a následne aj jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. V súčte sa dozvie, koľko je celkové poistné, ktoré je povinná mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke na výpočet poistného najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa informatívne dozvie, koľko je povinná celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.