pondelok 27. novembra 2017

Open data: Slovensko je trendsetterom

Podľa štatistiky Európskeho data portálu (European Data Portal) je Slovensko v prvej trojke najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín v oblasti otvorených dát. Zaradili sme sa medzi lídrov spoločne so Slovinskom a Luxemburskom, ktoré sa umiestnili pred nami. 

Tretie miesto je odrazom zvýšenia efektivity využívania otvorených dát z pôvodných 13% na 87% v ostatných dvoch rokoch. Slovensko je zároveň jednou zo 4 krajín, ktoré majú 100% používateľský dosah - používatelia vedia, o akú informáciu ide, ak kliknú na datasety zverejnené na data.gov.sk. (Ďalšími sú Francúzsko, Írsko a Fínsko.) V udržateľnosti open dát je Slovensko nad Európskym priemerom, a to na 12. mieste. Európsky portál taktiež vyzdvihol, že politická angažovanosť  na Slovensku v súvislosti s témou otvorených dát patrí medzi priaznivé aspekty. Zároveň poukázal, že vláda v roku 2016 nastavila pravidlá, ktoré napomáhajú v rozvoji tejto konkrétnej oblasti.

Veľa zaujímavých dát vlastní samospráva, ktorá ich zverejnením pomocou datasetov umožňuje tvorbu aplikácii s informačným obsahom pre obyvateľov jednotlivých miest a obcí. Najlepšie spracované datasety má podľa NASES mesto Prešov. Udávajú napríklad významné objekty mesta, verejné toalety, početnosť občanov v geodátach, register adries a stavieb v meste a iné. Na základe informácií z datasetov sa na Slovensku vytvorila tiež mapa zločinu (http://mapazlocinu.sk/), ktorá poradí, akým oblastiam sa vo večerných hodinách vyhnúť, či kde kúpiť nehnuteľnosť. Nezamestnaní môžu využiť Notifikátor výberových konaní (https://www.uvostat.sk/vyberovekonania), kde si môžu nastaviť pripravované výberové konania na základe okresu, platovej triedy alebo konkrétneho služobného úradu, v ktorom majú záujem pracovať.

Portál data.gov.sk vznikol ako jeden z 11 modulov národného projektu OPIS „Elektronické služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená vláda“  a bol spustený do prevádzky 1. januára 2016. Aktuálne ponúka vyše 1.200 datasetov, ktoré každým mesiacom pribúdajú. Prioritou vládneho akčného plánu v nasledujúcom období sú oblasti týkajúce sa otvorenej justície, otvorených informácii, otvoreného vzdelávania a vlády SR otvorenej pre dialóg.