streda 29. novembra 2017

e-Schránka: Zmeny v doručenkách

V notifikácii o doručení sa v elektronickej schránke na Ústrednom portáli verejnej správy  mení zobrazenie uplynutia lehoty. 

Od 29. 11. 2017 sa bude výpočet uplynutia lehoty v Notifikácii o doručení zobrazovať po novom. K tejto zmene dôjde, aby bol čas uplynutia lehoty jednoznačný a nedochádzalo k nedorozumeniam. Doteraz bol v notifikácii uvádzaný len deň, kedy lehota uplynie. Po novom tu nájdete aj konkrétny čas, dokedy musí byť doručenka prevzatá.


Príklad (ak je lehota 15 dní):
Notifikácia o doručení vám príde: 9. 11. 2017
Lehota začne plynúť: 10. 11. 2017 o 00:00:00
Dátum, dokedy môžete potvrdiť prevzatie: 24. 11. 2017 do 23:59:59 (vrátane)
Lehota uplynie: 25. 11. 2017 00:00:00 (elektronickú správu už nie je možné prevziať)

Tento príklad platí, ak vám bola doručená správa bez fikcie doručenia. Pri správe s fikciou doručenia je po uplynutí lehoty správa považovaná za prevzatú.