piatok 1. decembra 2017

Trend: Klasické telefóny miznú

Podľa prieskumu GFI Software v septembri t.r sú najvyužívanejšou telefónnou platformou v českých a slovenských SMB firmách mobilné telefóny, ktoré spoločne s VoIP telefóniou rýchlo vytláčajú z podnikov klasické telefónne linky.  

Telefónne hovory sú po elektronickej pošte druhým najvyužívanejším kanálom pracovnej komunikácie. Vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, zostávajú nezastupiteľnou komunikačnou alternatívou. SMB firmy ale postupne uprednostňujú VoIP ústredne, ktoré je možné jednoducho prepojiť s CRM a inými systémami a poskytujú pokročilé funkcie: napríklad smerovanie, záznam a evidencia hovorov, konferenčných hovorov, posielanie hlasových správ do emailu či integrácia s mobilnými telefónmi typu iOS či Android.  

Hlavné zistenia prieskumu:
Najväčší dopyt medzi zákazníkmi je po riešeniach komunikácie (72%).
Pri pracovnej komunikácii sa najviac využívajú emaily (100%), telefónne hovory (58%) a osobné stretnutia (21%), chat či sociálne siete iba minimálne.
Telefónna infraštruktúra využívaná na pracovné hovory zahŕňa mobilné telefóny (v 95% firiem), stolné telefóny (47%), IP telefóny (39%) a Skype (5%).

Dôvodom nasadzovania IP telefónov sú predovšetkým výhodnejšie prevádzkové náklady, bohatšia funkčnosť a možnosti integrácie s podnikovou IT infraštruktúrou.