piatok 1. decembra 2017

Upozorňujeme: Nový kvalifikovaný e-podpis

Z dôvodu blížiaceho sa konca platnosti v súčasnosti používanej podpisovej politiky a jej zmeny by si používatelia elektronických služieb mali nainštalovať najnovšie verzie balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS.  

Uvedený balík klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS je určený na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET (MS Windows) z webového sídla Ústredného portálu verejnej správy. Aplikácie na platforme JAVA na ostatných systémoch sa aktualizujú automaticky.

Podpisové politiky pre kvalifikovaný e-podpis schvaľuje Národný bezpečnostný úrad. Ide o súbor pravidiel, ktoré upravujú tvorbu a overovanie elektronického podpisu a tiež jeho parametre.