štvrtok 30. novembra 2017

SR: Miestne akčné skupiny získajú takmer 150 miliónov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhodnotilo výzvu na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny. Najmenej rozvinutým regiónom poskytne veľkú príležitosť na tvorbu stoviek nových pracovných miest.

Agrorezort vyhlásil výzvu na udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny na jar tohto roku. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 121 žiadostí, podmienky poskytnutia príspevku splnilo 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré si rozdelia spolu 138 miliónov eur. Územie schválených miestnych akčných skupín pokrýva 30.000 km, čo je takmer 60% územia SR. Z 15 najmenej rozvinutých okresov Slovenska pokrýva územie schválených miestnych akčných skupín až 13. Projekty sa budú v rámci stratégie miestneho rozvoja realizovať celkovo v 1.744 obciach SR a pozitívne sa dotknú 2,3 milióna obyvateľov. Vďaka cielenej podpore do podnikateľských aktivít v rámci Programu rozvoja vidieka alebo Integrovaného regionálneho operačného programu MPRV SR predpokladá vytvorenie 2.000 pracovných miest. Najviac schválených stratégií bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom (16) a najmenej v najrozvinutejšom regióne – Bratislavskom kraji (2). Schválené MAS plánujú podľa indikatívneho harmonogramu výziev vyhlásiť približne 600 výziev počas 4 až 5 rokov implementácie stratégií miestneho rozvoja.

Výška finančnej alokácie pre jednotlivé stratégie závisela od štatistických ukazovateľov, tým hlavným bola miera nezamestnanosti v okrese, ďalej rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. Fungovanie MAS bude dôsledne monitorované. Ak svoju predloženú stratégiu nebude MAS napĺňať, financie jej môžu byť odobraté. Na druhej strane, ak bude MAS plniť výkonnostné míľniky, môže získať dodatočné finančné prostriedky.

Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora (neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy svojho územia, z ktorých vyplynuli potreby rozvoja, ich hierarchia a stratégia územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor - samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.