utorok 16. januára 2018

Aktuálne: Imunologický prehľad obyvateľov SR

Už v tomto roku sa začne na Slovensku realizovať imunologický prehľad obyvateľov, ktorý bol naposledy vypracovaný v roku 2002. Výsledky by mohli byť kompletné do konca roka 2018, prípadne v prvej polovici roku 2019.  

Okrem osýpok sa bude kontrolovať aj kolektívna imunita na iné vybrané ochorenia, napr. vírusovú hepatitídu typu A, či niektoré ochorenia z povinných či odporúčaných očkovaní. Preverovanie sa vykoná na vzorke zhruba 3.000 ľudí, druhy kontroly infekčných ochorení stanoví expertná skupina zložení z odborníkov v oblasti epidemiológie. Na základe výsledkov prehľadu následne prijme rezort zdravotníctva potrebné opatrenia, napríklad otvorenie očkovacieho kalendára alebo preočkovanie rizikových skupín ľudí.

Potrebu vykonať imunologický prehľad ukázal aj výskyt 7 pravdepodobne importovaných prípadov osýpok v SR v roku 2017 a 2018 (domáce ochorenia osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavili), ale aj zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji. V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí, najviac sa vyskytovali v Rumunsku, Taliansku a Nemecku. Vzhľadom na vysokú nákazlivosť osýpok nie je vylúčený výskyt ďalších prípadov. Úrad verejného zdravotníctva SR monitoruje celosvetovo epidemiologickú situáciu a kontinuálne ju vyhodnocuje. Aktuálne informácie sú pravidelne zverejňované na webovej stránke uvzsr.sk.