piatok 19. januára 2018

EU: Akčný plán digitálneho vzdelávania

Akčný plán sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností (zručností, znalostí a prístupov) potrebných na lepšie začlenenie do pracovného a spoločenského života, efektívne využívanie technológií vo vzdelávaní a využívanie údajov a prognóz na zlepšenie vzdelávacích systémov.  

V pláne sa uvádza niekoľko iniciatív, ktoré Európska komisia v partnerstve s členskými štátmi a zainteresovanými stranami implementuje do konca roka 2020. Plán sa bude vykonávať v kontexte procesu Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), rámca EÚ pre spoluprácu členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Aké sú hlavné priority plánu?
- Lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a štúdium.
- Rozvoj digitálnych zručností pre život a prácu v dynamickej digitálnej ére.
- Zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou údajov a prognóz.

Opatrenia budú zahŕňať poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia školám, rozširovanie SELFIE, nového nástroja sebahodnotenia, ktorý Európska komisia vyvinula pre školy na lepšie využívanie technológií na výučbu a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o internetovej bezpečnosti, kybernetickej hygiene a mediálnej gramotnosti.