piatok 19. januára 2018

Výzva: Podpora pre projekty slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou v spolupráci s ministerstvom školstva vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a ČĽR.

Verejná výzva SK-CN-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:
1. Materiálový výskum, nanotechnológie, laserové technológie.
2. Info – komunikačné technológie.

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky  2018 – 2021. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke apvv.sk. V systéme bude možné podávať žiadosti od 29. januára 2018. Dátum ukončenia výzvy je 30. marec 2018.