štvrtok 18. januára 2018

Trend: Dôchodky na účty

Sociálna poisťovňa zaznamenala minulý rok doteraz najvyšší počet dôchodkov poukázaných na bankové účty oproti dôchodkom vyplateným v hotovosti.  

Na bankové účty dôchodcov tak Sociálna poisťovňa zaslala 956.054 dôchodkov a v hotovosti 406.317. Ide nielen o poistencov, ktorí v danom roku dosiahli dôchodkový vek a dali si dôchodok vyplácať na svoj bankový účet, ale aj dôchodcov, ktorí sa rozhodli zmeniť spôsob vyplácania dôchodku v prospech bezpečnejšej alternatívy, ktorou je účet v banke.

Najviac takýchto zmien Sociálna poisťovňa zaznamenala v marci 2017 (5.741) a vo februári (5.620). Začiatok kalendárneho roka je pravidelne obdobím, keď sa dôchodcovia pre takéto zmeny rozhodujú častejšie. V roku 2017 Sociálna poisťovňa dostala spolu 52.401 žiadostí o výplatu dôchodku na účet v banke a podobnú zmenu.