utorok 16. januára 2018

On-line: Publikácie Parlamentného inštitútu

Nové odborné publikácie, ktoré vznikli najmä v súvislosti s dôležitými výročiami z hľadiska slovenskej štátnosti a parlamentnej demokracie, sú sprístupnené na webovej stránke Národnej rady SR. 

Príspevky mapujúce život a profesionálne pôsobenie významného slovenského politika, redaktora, kňaza Jozefa Miloslava Hurbana sú zhrnuté v knihe Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Kolektívna monografia z pera ôsmich renomovaných historikov vyšla pri príležitosti 200. jubilea narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín.

Publikácia o slovenskej ústave Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokov (1992 – 2017) bola vydaná pri príležitosti 25. výročia jej prijatia. Sleduje historicko-právny vývoj ústavy, pričom jej hlavným prínosom je zakomponovanie všetkých sedemnástich novelizácií na jednom mieste. Pri prehľadnej grafike tak umožňuje rýchly pohľad na to, čo sa s našou ústavou, základným dokumentom štátu, za uplynulé štvrťstoročie vlastne udialo.

Priblížiť existenciu jedinečného fenoménu v slovenských parlamentných dejinách je cieľom zborníka dokumentov Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 1919). Klub organizovaný na národnom, nie straníckom princípe pôsobil na pôde Národného zhromaždenia v Prahe do apríla 1920. Spočiatku existoval paralelne so Slovenskou národnou radou v Martine. Ihneď po zrode 1. Československej republiky sa na svojich zasadnutiach venoval naliehavým povojnovým záležitostiam. Dôležitými témami bolo ústavnoprávne usporiadanie pomerov v štáte a príprava demokratických volieb. Prvú časť edície dokumentov s bohatým poznámkovým aparátom sa podarilo pripraviť priamo z fondu Parlamentného archívu.