utorok 16. januára 2018

EU: Lacnejšie, bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby

Cieľom revidovanej smernice o platobných službách (tzv. PSD2) je zmodernizovanie európskych platobných služieb v prospech spotrebiteľov aj spoločností. 

Konkrétne ide o tieto zmeny:
- Zakážu sa príplatky za platby spotrebiteľskými kreditnými alebo debetnými kartami v kamenných obchodoch alebo online.
- Platobný trh EÚ sa otvorí pre poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú platobné služby na ich základe získavajú prístup k informáciám o platobnom účte.
- Zavedú sa prísne bezpečnostné požiadavky na elektronické platby a ochranu finančných dát spotrebiteľov.
- Posilnia sa práva spotrebiteľov vo viacerých oblastiach, napríklad sa zníži ich spoluzodpovednosť za neautorizované platobné transakcie a zavedie sa bezpodmienečné právo („bez akýchkoľvek otázok“) na vrátenie finančných prostriedkov pri inkasách v eurách.

Nové pravidlá nadobúdajú účinnosť 13. januára 2018 prostredníctvom ustanovení, ktoré členské štáty zaviedli do svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s právom EÚ. Komisia vyzýva členské štáty, ktoré ešte netransponovali smernicu PSD2, aby tak urobili urýchlene.

Revidovanú smernicu o platobných službách PSD2 (smernica EÚ 2015/2366) navrhla Európska komisia v júli 2013 a Rada a Parlament ju schválili v roku 2015. Ide o najnovší z právnych predpisov, ktoré únia prijala s cieľom zabezpečiť moderné, efektívne a lacné platobné služby a zlepšiť ochranu európskych spotrebiteľov a podnikov.