piatok 19. januára 2018

Radíme: Povinná elektronická komunikácia

Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia musia s finančnou správou komunikovať od 1. januára výlučne elektronicky. Registráciu na portáli finančnej správy si však viac ako 2/3 z nich stále nevybavili!  

V priebehu uplynulých štyroch týždňov sa na portáli finančnej správy zaregistrovalo približne 18.000 nových subjektov z očakávaných cca 60.000. Daňové subjekty tak registráciu na portáli finančnej správy odkladajú na poslednú chvíľu - až tesne pred začiatok plnenia si svojich povinností voči finančnej správe. Finančná správa preto opätovne upozorňuje právnické osoby zapísané v obchodnom registri, aby samotnú on-line registráciu neodkladali a zaregistrovali sa v dostatočnom predstihu predtým, ako budú podávať akékoľvek dokumenty finančnej správe v roku 2018. Povinnosť elektronického doručovania sa totiž vzťahuje na všetky podania.

Už v januári na niektoré daňové subjekty čaká podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel evidovaných v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať DP k DzMV, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. V prípade, že chce/musí daňovník podať toto daňové priznanie elektronicky, musí byť však registrovaný na portáli FS. Prehľadne informácie o registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb sú dostupné priamo na portáli finančnej správy. Okrem textových manuálov sú tu pripravené aj videá aj popisy potenciálnych situácií, najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania.

Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.