streda 17. januára 2018

Trend: Influenceri sú sledovaní najmä zo zvedavosti

Na Slovensku sa na sledovanie aj podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia stále najčastejšie využíva Facebook. 

Podľa prieskumu päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov je pre Slovákov top sociálnou sieťou, na ktorej najčastejšie sledujú zdieľaný obsah Facebook – hlásia sa k tomu dve tretiny oslovených, na druhom mieste je to YouTube (40%) a na treťom Instagram (29%). Najmenej využívanou sociálnou sieťou na tento účel je momentálne Snapchat (4%). A 26% respondentov influencerov na sociálnych sieťach nesleduje vôbec.

Aké dôvody na sledovanie na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie uvádzajú? Vedie sledovanie „zo zvedavosti“ (47%),  42% opýtaných sa páčia fotky, ktoré zdieľajú a 41% ich sleduje preto, že sa vyjadrujú k témam, ktoré ich zaujímajú. Výskum zisťoval aj to, čo prípadne používateľom, ktorí influencerov sledujú, na ich príspevkoch prekáža: u 47% je  reklama, 41% sa nepáči, keď sú príspevky neúprimné a 30% odradia fotky, z ktorých je zjavné, že nezachytávajú reálny život osobnosti, porovnateľný počet opýtaných označilo za problém aj fotky, ktoré sú príliš retušované.

Podľa prieskumu iba 39% sledovateľov si už niekedy vyhľadalo viac informácií o téme spomenutej v príspevku influencera, 28% sa po vzhliadnutí príspevku zúčastnilo nejakej kultúrnej akcie a 23% si vyhľadalo informácie o propagovanom produkte.