piatok 19. januára 2018

Upozorňujeme: Nebezpečný mobil - hračka

Slovenská obchodná inšpekcia zistila výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia najmä pre deti. 

Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“ z Číny v tvare mobilného telefónu má
svetlomodrú farbu a na jej prednej strane je umiestnené malé zrkadielko a tlačidlá, po stlačení ktorých vydáva rôzne zvuky. Na prednej strane má nalepený farebný obrázok s vyobrazením žirafy, slonov, zebry a ďalších zvieratiek. Na obale na prilepenom štítku sú uvedené: názov výrobku, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045 a EAN kód: 8584156143863. Na samostatnom štítku je umiestnené označenie CE.

Pri jej používaní hrozí mechanické riziko poškodenia sluchu. Hračka je svojím vyhotovením zaradená do kategórie hračiek, ktoré sa prikladajú tesne k uchu, pričom hladina akustického tlaku určená v príslušných technických normách nesmie byť prekročená. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko dočasného poškodenia sluchu.

Ak ste túto hračku zakúpili, vo vlastnom záujme ju nepoužívajte. Spotrebiteľ má právo  nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.