pondelok 15. januára 2018

e-Schránka: Elektronicky komunikuje so štátom trikrát viac ľudí

Občania, podnikatelia aj úrady zaslali prostredníctvom štátneho elektronického portálu slovensko.sk v roku 2017 vyše 30 miliónov správ. To je dvojnásobok v porovnaní s predošlým rokom. 

Zvýšenie sa netýka iba podnikateľov, s ktorým komunikuje štát od 1. júla 2017 už iba elektronicky, ale aj fyzických osôb, ktoré si dobrovoľne aktivovali svoju e-schránku. Mesačne sa na slovensko.sk prihlási viac ako milión používateľov.

Zatiaľčo v januári 2017 v rámci elektronických schránok odišlo niečo vyše milióna správ, v poslednom kvartáli 2017 to boli mesačne v priemere takmer štyri milióny.

Štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby za rok 2017: 
- nárast elektronickej komunikácie štátu s podnikateľmi až o 5,5-násobok,
- 3-násobný nárast počtu aktivovaných schránok fyzických osôb,
- viac ako 1 milión prihlásených používateľov za mesiac.