pondelok 11. júna 2018

Aktuálne: Nelegálne zamestnávanie

Mimoriadna previerka Tajpan má odhaliť nelegálne zamestnávanie na Slovensku. Národný inšpektorát práce (NIP) ju bude realizovať spolu s krajskými inšpektorátmi od 11. júna do 17. júna.

Inšpektoráty práce môžu pri odhalení porušenia zákona udeliť pokutu tak zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi, ak vedome vykonáva prácu bez pracovnej zmluvy či bez povolenia na zamestnanie. Tá sa pohybuje u zamestnávateľa v rozmedzí od 2000 do 200.000 eur a zamestnancovi pri porušení zákazu nelegálnej práce hrozí pokuta vo výške 331 eur. Pri mimoriadnej previerke sa inšpektori zamerajú na dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to najmä vo vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín. 

Zamestnávatelia by nemali zabudnúť na pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prihlášku do sociálnej poisťovne, u cudzincov na platný cestovný doklad, povolenie na pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie. „Len tak sa vyhnú postihu za nelegálne zamestnávanie a ich odberatelia spoluzodpovednosti zaň. Pretože za nelegálne zamestnávanie jedného zamestnávateľa znáša následky aj odberateľ, teda podnikateľský subjekt, ktorý od neseriózneho zamestnávateľa prijal cezhranične dodávanú službu alebo vnútroštátne či cezhranične dodávanú prácu. Aj v tomto prípade sa pokuta pohybuje v rozmedzí od 2000 do 200.000 eur", dodala Ivana Stašková.