streda 13. júna 2018

Európsky futbal: Výnosy „veľkej päťky“

Kombinované výnosy „veľkej päťky“ európskych futbalových ligových súťaží: Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League a Serie A dosiahli 13,4 miliardy EUR. 

Podľa údajov 26. vydania Prehľadu futbalových financií (Deloitte Annual Review of Football Finance) sa výnosy za posledné desaťročie viac než zdvojnásobili. Nové zmluvy na vysielacie práva uzatvorené v Nemecku, Taliansku a v Španielsku spolu so zahájením nového cyklu vysielacích práv v rámci Únie európskych futbalových asociácii (UEFA) podporili celkový rast výnosov v pätici najvýnosnejších európskych líg o 1,4 miliardy EUR (12%). Celkové výnosy európskeho futbalového trhu dosiahli 24,6 miliardy EUR, čo je 13% rast oproti sezóne 2014/15.

Premier League: Z hľadiska výnosov si suverénne držia prvenstvo anglické kluby, ktorých kombinované výnosy v sezóne 2015/2016 dosiahli 4,9 miliardy EUR (nárast zo 4,4 miliardy EUR v sezóne 2014/15). Vďaka novým zmluvám na vysielacie práva v sezóne 2016/17 si udrží svoje dominantné postavenie pred ostatnými európskymi futbalovými ligami aj v budúcnosti.
Bundesliga: Vďaka kombinovaným výnosom vo výške 2,7 miliardy EUR kluby obhájili pozíciu druhej najvýnosnejšej futbalovej ligy v Európe, pričom k celkovému rastu výnosov vo výške 320 miliónov EUR (13%) významne prispel tiež nový cyklus práv na medzinárodné prenosy.
La Liga: Výnosy najvyššej futbalovej ligy v Španielsku sa vyšplhali na 2,4 miliardy EUR, čo predstavuje 19% nárast (o 384 miliónov EUR) oproti sezóne 2014/15. K tomuto vývoju prispel predovšetkým nový model predaja zdieľaných vysielacích práv. Po jednoročnej prechodovej dohode platnej pre sezónu 2015/16 uzavrela La Liga novú trojročnú dohodu platnú od sezóny 2016/17, vďaka ktorej by La Liga v najbližšom vydaní Prehľadu futbalových financií mohla vystriedať (aj keď len nakrátko) nemeckú Bundesligu na pozícii druhej najvýnosnejšej futbalovej ligovej súťaže.
Séria A: Výnosy futbalových klubov z tejto série  zaznamenali nárast o 7% na 1,9 miliardy EUR vďaka rozšíreným a lepším dohodám týkajúcim sa mediálnych práv, zvýšenej distribúcii prostriedkov zo strany UEFA pre kluby zúčastňujúce sa súťaže UEFA, či 12% rastu výnosov z reklamy.
Ligue 1: Kluby vo francúzskej lige vykázali v sezóne 2015/16 rast výnosov o 5 % na 1,5 miliardy EUR, pričom približne 60% celkového rastu výnosov v tejto divízii zaistil klub Paris Saint-Germain, domáci trojnásobný víťaz už druhú sezónu v rade.

Ďalšie kľúčové zistenia:
· Výnosy z vysielania futbalových zápasov vzrástli v sezóne 2014/15 o 14% na celkových 6,6 miliardy EUR v rámci pätice najvýnosnejších futbalových líg v Európe, čo predstavuje 49% celkových výnosov.
· Výnosy zo sponzoringu a ostatné výnosy z reklamy sa vyšplhali na 4,6 miliardy EUR (10% nárast oproti sezóne 2014/15) a predstavovali 34% celkových výnosov.
· Výnosy v dňoch zápasov vzrástli o 6% a predstavujú 17% celkových výnosov, t.j. 2,2 miliardy EUR.
· V sezóne 2015/16 kluby európskej futbalovej „veľkej päťky“ vynaložili na mzdy v priemere len 57% celkového rastu výnosov (oproti 90% v predchádzajúcom roku).
· Trojročný cyklus vysielacích práv odštartovaný v sezóne 2015/16 viedol k významnému zvýšeniu distribúcie prostriedkov UEFA pre členské kluby. Vďaka tomu najvýraznejšie rástli výnosy (mimo „veľkú päťku“) klubov Ligy majstrov UEFA či Európskej ligy.

Poznámka: Na prepočet údajov medzi EUR a GBP sa použil priemerný výmenný kurz za rok končiaci sa 30. júna 2016 (1 GBP = 1,34 EUR).