štvrtok 14. júna 2018

EMEA: Digitálna vyspelosť bankových inštitúcií

Nová štúdia Deloitte našla digitálnych šampiónov v Poľsku, Rusku, Španielsku, Švajčiarsku a Turecku. Na druhej strane väčšina bánk v regióne EMEA je tzv. „digitálnymi osvojiteľmi“, a je tak od digitálnych šampiónov vzdialená.  

Tímy Deloitte analyzovali 238 bánk a 10 FinTech spoločností v 38 krajinách, pričom porovnali 826 funkcionalít. Štúdia sa uskutočnila na vzorke vyše 8.000 klientov. Ako digitálni šampióni boli označené banky, ktoré svojim zákazníkom poskytujú širokú škálu digitálnych funkcií, spĺňajú, alebo prevyšujú zákaznícke preferencie na svojom trhu a dodávajú intuitívne mobilné používateľské rozhranie. V regióne EMEA je pomerne veľa trhov, kde existujúce banky stále neposkytujú úroveň digitálnych služieb, o ktoré žiadajú zákazníci. V čase po implementácii smernice PSD2 sa tak títo klienti stanú cieľmi pre nových hráčov na trhu a FinTech spoločnosti.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia to nie sú vizionárski lídri, ktorí vytvárajú banky digitálnych šampiónov. Ich vznik nie je spojený ani s veľkosťou krajiny (počet obyvateľov), veľkosťou ekonomiky (HDP), bohatstvom (HDP na obyvateľa) alebo s prístupom k internetovému bankovníctvu. Ingredienciou tvoriacou bankových digitálnych šampiónov EMEA regiónu je zmes environmentálneho tlaku z preferencií zákazníkov a trhového tlaku konkurencie. Zásadnou, nie však postačujúcou požiadavkou je aj veľkosť rozpočtu určeného na výskum a vývoj. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že niektoré banky nedokážu dodať digitálne služby, o ktoré žiadajú ich zákazníci. Na druhej strane existujú trhy, v ktorých banky poskytujú služby pomerne vysoko nad požiadavkami svojich klientov, pretože sa rozhodli používať digitálnu vyspelosť ako kľúčový diferenciátor, alebo ich k tomu jednoducho dohnala konkurencia.

Podľa štúdie Deloitte je prístup slovenských používateľov k internetu na úrovni 82%, no aj napriek tomu je využitie internetového bankovníctva len na úrovni 40%. Digitálna vyspelosť slovenských bánk je na priemernej úrovni, avšak bez chýbajúceho trhového tlaku na bankový sektor zo strany klientov a konkurencie sa nebude zlepšovať a napredovať mimoriadnou rýchlosťou.