utorok 12. júna 2018

GfK: Obchod v kamenných predajniach v Európe bude rásť

Nominálne tržby v kamenných predajniach v 28 štátoch EÚ vzrastú v roku 2018 o 2,1%. Zatiaľčo vo Francúzsku, Španielsku a Maďarsku sa očakáva rast reálnej hodnoty, v krajinách s nízkou mierou rastu bude vývoj vďaka mierne stúpajúcej inflácii menej priaznivý.  

Okrem toho, že európske hospodárstvo čelí rôznym ekonomickým a politickým výzvam, čakajú ho tiež významné zmeny v dôsledku brexitu. Neistota ohľadne budúcich podmienok obchodovania s USA vyvoláva obavy z ich možného vplyvu na európsky vývoz. Štúdia European Retail in 2018 obsahuje analýzu trendov pre 32 európskych krajín, aj prognózu obratu na rok 2018. 

Kľúčové poznatky a závery
·         Kúpna sila: v roku 2017 bola priemerná kúpna sila každého obyvateľa 28 krajín EÚ 16,436 euro (v porovnaní s predošlým rokom nominálne zvýšenie o 1,9%). Zo všetkých členských krajín EÚ iba vo Veľkej Británii došlo k poklesu kúpnej sily (-1,5 percenta), čo je sčasti dôsledok devalvácie britskej libry. Ak necháme Veľkú Britániu bokom, rast z predošlých rokov pokračoval, pričom nadpriemerné tempo rastu zaznamenali najmä krajiny strednej a východnej Európy.
·         Prognóza obratu v roku 2018: maloobchodná sieť stratila časť trhového podielu v dôsledku rastúceho internetového obchodu, ale túto stratu dokázal v uplynulom roku vykompenzovať rast dopytu. Pre rok 2018 GfK predpokladá, že v 28 krajinách EÚ vzrastie nominálny obrat o +2,1 percenta, čo zodpovedá aj očakávanej miere inflácie. Vďaka pokračujúcemu zvyšovaniu príjmov si tak najúspešnejšie východoeurópske krajiny minulých rokov povedú najlepšie aj v roku 2018. GfK očakáva silné tempo rastu v Bulharsku (+ 5,3%), v Maďarsku (+ 6,0%), v Českej republike (+ 6,5%) a v Rumunsku (+ 7,5%).
·         Inflácia: S mierou inflácie 1,7% v roku 2017 sa krajiny európskej 28 opäť priblížili cene spotrebiteľských cien stanovenej Európskou centrálnou bankou (ECB) +2,0%. Spotrebitelia v mnohých východoeurópskych krajinách, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch potýkali s defláciou, museli pri kúpe rovnakého tovaru siahnuť hlbšie do vreciek. Keďže ECB oznámila, že do roku 2019 nedôjde k zmene základných úrokových sadzieb, GfK predpovedá, že v roku 2018 sa bude maloobchod vyvíjať podobne ako v minulom roku. Očakáva sa zvýšenie cien v celej EÚ o 1,9%. Dôležitá poznámka: táto predikcia nepredpokladá ďalšiu eskaláciu obchodného sporu medzi EÚ a Spojenými štátmi.
·         Predajná plocha: V roku 2017 došlo v skúmaných európskych krajinách k zväčšeniu absolútnej predajnej plochy. Jedinou výnimkou je Holandsko s -0,4%. Iný obrázok však dostaneme pri pohľade na predajnú plochu na jedného obyvateľa. V polovici skúmaných krajín zostal tento ukazovateľ rovnaký, alebo sa dokonca znížil. Jeho hodnoty sa v rôznych krajinách EÚ veľmi líšia. Napr. obyvatelia krajín Beneluxu (1,48 - 1, 64 m²) majú k dispozícii viac ako dvojnásobnú predajnú plochu než obyvatelia Rumunska (0,72m²).
·         Produktivita predajnej plochy: rovnako ako v prípade ponuky predajnej plochy na obyvateľa sa v európskych krajinách líši aj produktivita predajnej plochy. Napríklad vo Švédsku tento ukazovateľ poklesol o -1,5% na 6000 EUR/m², čo je ale stále ešte vysoká hodnota. Tiež Belgicko zaznamenalo v roku 2017 pokles produktivity predajnej plochy, aj keď pokles bol relatívne malý, iba -1,1%. V Maďarsku sa spomalil rast nadnárodných maloobchodných reťazcov v dôsledku reštriktívnych plánovacích predpisov aj ochranárskych tendencií. Vďaka tomu došlo len k veľmi obmedzenému rozvoju nových veľkoplošných maloobchodných predajní. Výrazný rast maloobchodného obratu podporil produktivitu predajnej plochy, ktorá za posledný rok vzrástla o +6,9% na 2.997 €/m². Dynamický rast produktivity predajnej plochy do istej miery vyvážil rast nájmov na na piatich exponovaných trhoch komerčných nehnuteľností aj v ďalších východoeurópskych krajinách.

GfK analyzovalo v 32 európskych krajinách kúpnu silu, maloobchodný obrat a maloobchodný podiel na celkových výdavkoch obyvateľstva. Štúdia obsahuje aj prognózu maloobchodného obratu pre rok 2018 a hodnotenie v segmente módy, ktorý o.i. čelí silnému tlaku zo strany internetového obchodu. Skúma trendy spotrebiteľských cien, ponuku predajných plôch, produktivitu predajnej plochy a navyše obsahuje štvorstránkovú analýzu dopadu zmien nedeľnej otváracej doby v Maďarsku. GfK vypočítava obrat a kúpnu silu v eurách na základe prognózy výmenného kurzu zverejnenej Európskou komisiou 9. novembra 2017. Redakčný termín bol apríl 2018.