piatok 15. júna 2018

Trend: Exekúcie dôchodkov

Sociálna poisťovňa zaznamenáva neustále nárast exekúcií voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu apríla vykonala 36.580 takýchto exekučných zrážok. 

Ich počet rastie aj v medziročnom porovnaní a ku koncu decembra 2017 zaznamenala 35.655 exekučných zrážok. K 31. decembru 2016 ich bolo 34.015. Dôchodcovia alebo ľudia v preddôchodkovom veku si často neuvedomujú riziká vyplývajúce z plnenia finančných záväzkov, ktoré na seba prevzali a ktorých neplnenie môže viesť neskôr k znižovaniu ich dôchodkového príjmu po dovŕšení dôchodkového veku a priznaní dôchodkovej dávky.

Z hľadiska príjmu sú práve oni najzraniteľnejšou skupinou občanov. Preto nielen samotní dôchodcovia, ale už aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok.