utorok 12. júna 2018

SR: Obavy Slovákov z neschopnosti vrátiť požičané nie sú opodstatnené

O spotrebný úver na Slovensku žiadajú častejšie ženy, so žiadosťou o vyššiu sumu vo forme hypotéky do banky prichádzajú naopak väčšinou muži. Tí si aj viac veria, že ju dokážu splácať bez väčších problémov.

„Kým u žien bola vlani miera zlyhávania úverov približne na úrovni 1,5%, u mužov evidujeme 3% zlyhaných úverov za posledný rok. Najviac spotrebných úverov majú klienti banky vo veku 40 – 50 rokov, najväčšiu mieru zlyhávania úverov evidujeme u 20 – 24-ročných klientov. V uplynulom roku sa do omeškania dostalo až 5% z nich. V splácaní sú najdisciplinovanejší ľudia po 40-tke. Súvisí to s tým, že mladí ešte nemajú pravidelný príjem, ani rezervu na vykrytie jeho dočasného výpadku a starší majú navyše aj lepšiu finančnú disciplínu", upresňuje Lýdia Žáčková.     

Pri žiadostiach o vyššie sumy vo forme hypotéky dominujú muži. V  portfóliu Poštovej banky tvoria až 60%. Najväčší objem úverov (spotrebných aj hypotekárnych) vlani načerpali v Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji. Najväčšie starosti so splácaním majú v Banskobystrickom, Prešovskom a Trnavskom kraji, ale ani tam nemožno hovoriť o katastrofe. Miera zlyhania úverov v týchto regiónoch sa pohybuje približne na úrovni 2,5%. Klienti, ktorí sa dostanú do omeškania, ale splatia celý svoj dlh, sa v omeškaní nachádzajú v priemere 28 dní.

Podľa prieskumu majú všetky vekové kategórie obavu o svoju finančnú budúcnosť, z čoho vyplýva aj neistota v otázke schopnosti splácať úvery. Najopatrnejší sú ľudia do 35 rokov, pravdepodobne aj z dôvodu nižšej rezervy, z ktorej by mohli čerpať pri prípadnom výpadku príjmu a 46-roční a starší Slováci sú v otázke zadlžovania sa sebaistejší. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú minimálne, mierne väčšiu istotu pri splácaní však predsa len majú muži.