štvrtok 14. júna 2018

SR: Životné minimum od 1. júla

Ministerstvo práce pristúpilo k zvýšeniu životného minima na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR. Kvôli rastu životného minima sa budú upravovať aj viaceré sociálne dávky. 

Pre jednu dospelú osobu tak stúpne životné minimum na 205,07 eura mesačne zo súčasnej úrovne 199,48 eura. Pri druhej spoločne posudzovanej dospelej osobe vzrastie na 143,06 eura mesačne zo 139,16 eura, v prípade zaopatreného, resp. nezaopatreného dieťaťa sa zvýši na 93,61 eura mesačne z 91,06 eura. Upravovať mierne smerom nahor sa budú aj viaceré sociálne dávky. Pri prídavku na dieťa zvýšenie v roku 2019 predstavuje 66 centov, vzrastie na 24,34 eura. Príplatok k prídavku na dieťa sa zvýši o 31 centov, rodičovský príspevok sa zvýši o šesť eur na 220,70 eura. Zvyšovať sa budú aj príspevky pri náhradnej starostlivosti.

Rast životného minima negatívne ovplyvní nárok ľudí na predčasný starobný dôchodok. V súčasnosti je totiž hranica nároku stanovená na 1,2-násobok sumy životného minima, od júla sa tak posunie z pôvodných 239,4 eura na 246,1 eura. Nahor pôjdu aj sumy minimálnych dôchodkov. Priemerné zvýšenie minimálneho dôchodku sa odhaduje na úrovni 2,8%.

Upraví sa aj daňový bonus na dieťa. Ten sa od začiatku budúceho roka zvýši o 60 centov na 22,16 eura. Nezdaniteľná časť základu dane bude v budúcom roku predstavovať 3937,34 eura, čo predstavuje nárast o 107,32 eura.