piatok 15. júna 2018

SR: Rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt

Už po 11. raz analyzoval portál Profesia.sk umiestnenie vysokoškolských absolventov podľa uplatnenie na trhu práce.   

Súčasní absolventi vysokej školy majú z pohľadu pracovných príležitostí lepšiu východiskovú pozíciu ako tí, čo ukončili školu pár rokov dozadu. Stále menej firiem vyžaduje v inzerátoch predošlú prax na pracovnej pozícii či v odbore. V roku 2017 tak bola pre absolventov vhodná viac ako tretina z celej ponuky na Profesia.sk. Obdobie, kedy na trh práce prichádzajú absolventi, prináša na  portál najviac ponúk v roku. V máji 2017 išlo dokonca o najúspešnejší mesiac 21 ročnej histórie Profesie, kedy firmy uverejnili 26.906 inzerátov. Historicky druhým najúspešnejším bol jún 2017 s 25.067 inzerátmi.

Firmy na Slovensku mali v roku 2017 najväčší záujem o absolventov odborov spojených s informatikou. Jeden životopis takéhoto uchádzača si pozrelo v priemere takmer 8 zamestnávateľov. V priemere viac ako 5 firiem zaujali tiež životopisy absolventov strojárstva, ekonomiky, techniky, stavebníctva a spoločenských vied. Na konci tohto poradia skončili absolventi umeleckých odborov. Životopis uchádzačov s umeleckým vzdelaním si v priemere na Profesia.sk prezreli len dve firmy. Viac ako 7 vzhliadnutí životopisu dosiahli v najnovšom rebríčku iba absolventi Ekonomickej univerzity. Bratislavskej škole sa tak podarilo obhájiť prvenstvo z predošlého roka zrejme aj preto, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania. Na druhom mieste skončila Slovenská technická univerzita, za ňou Technická univerzita v Košiciach a na štvrtom mieste je Žilinská univerzita. V TOP 10 sa najväčší posun nahor podaril Univerzite Komenského a Univerzite Mateja Bela, keď si obe školy polepšili oproti predošlému rebríčku o dve priečky. Najväčší prepad zaznamenala Trenčianska univerzita Andreja Dubčeka, ktorá klesla o tri miesta.