piatok 14. augusta 2020

Aktuálne: Nové ceny vody

Vodné a stočné v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa od piatka 14. 8. 2020 mení. Odpočty vodomerov je možné nahlásiť aj on-line prostredníctvom nového zákazníckeho portálu BVS. 

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude nová cena vodného 1,0135 eura bez DPH za tisíc litrov pitnej vody. Stočné za rovnaký objem sa bude pohybovať na úrovni 0,9985 eura bez DPH. Oproti očakávanému rastu nákladov o 2,5 eura za mesiac pre priemernú trojčlennú rodinu sa reálne zvýšia o približne 1,5 eura. 

K 14. 8. je potrebné, aby všetci zákazníci BVS vykonali odpočty svojich vodomerov. Na základe týchto údajov sa následne urobí rozpočítanie spotreby vody podľa starej a novej ceny. Klienti, ktorí sú priamo zákazníkmi BVS, hlavne ľudia v rodinných domoch, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu a majú svoje vlastné odberné miesto, tak môžu urobiť prostredníctvom nového zákazníckeho portálu BVS, ktorý je tiež v prevádzke od piatka na webovej stránke vodární.Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca. V prípade, ak niektorý zákazník nestihne nahlásiť aktuálny stav vodomeru, bude pre tento účel použitý výpočet priemerného stavu pri koncoročnom odpočte.