utorok 11. augusta 2020

EU: Bezpečné 5G

Polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie prevzalo 1. júla 2020 Nemecko. Za hlavné priority si určilo hospodársku a sociálnu obnovu, boj proti klimatickým zmenám, migráciu, ale tiež digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť. 

V oblasti kybernetickej bezpečnosti je Nemecko jedným z členských štátov, ktoré podporujú ideu jednotného postupu vo vzťahu ku bezpečnostným požiadavkám na operátorov mobilných sietí. Neistota panuje najmä vo vzťahu ku technológií 5G, ktorá by mala z veľkej časti nahradiť už existujúce siete približne do roku 2025. Nemecko o 5G sieťach v súčasnosti vedie diskusia najmä s Francúzskom. Svoje odporúčanie vydala na začiatku tohto roka aj Európska komisia v rámci tzv. EU Toolbox-u. Ide o súbor detailných odporúčaní pre členské štáty v oblasti 5G. Základným princípom je minimalizácia rizík, rôznorodosť a udržateľnosť trhu s 5G, a zvyšovanie kvality bezpečnostných štandardov. 

Nemecko zatiaľ nevylúčilo spoločnosť Huawei z budovania 5G infraštruktúry v krajine. Práve čínsky výrobca je v súčasnosti hlavnou témou debaty o bezpečnosti 5G sietí. V problémoch sa spoločnosť ocitla po začiatku obchodnej vojny medzi USA a Čínou, v ktorej ide aj o prevahu na svetovom technologickom trhu. Namiesto vylúčenia dodávateľov formuje Nemecko jasné a striktné bezpečnostné pravidlá, ktoré musí dodržať každý dodávateľ technológií. Iba ak pravidlá nesplní, nebude operátorom dovolené odoberať jeho technológie.